Kategoriarkiv: text

Introduction to the work of NINIA SVERDRUP by Peer Golo Willi

Introduction to the work of NINIA SVERDRUP by Peer Golo Willi

It is the overlapping of coincidence and control that leads to different ways of examining reality in Ninia Sverdrup’s work.

Sverdrup’s video series Urban Scenes (IV-XII, 2005-2011) captures everyday events and occurrences in urban surroundings. At first, trivial scenes are simply observed. The shown scene always remains an excerpt of an otherwise fleetingly recorded scenery: people and cars move within the excerpt, sometimes they appear suddenly as autonomous elements and then disappear again. The absurdity of these contemporary vedute becomes even more fantastical when Sverdrup digitally incorporates the mirrored images of architectural elements, which only catch the eye at a second glance.

Sverdrup reconstructs the sound for these videos in her studio. She works selectively: Only individual sounds are reconstructed and subsequently integrated in the scenes. This makes the sounds seem highlighted, over-present and thus unreal. At the same time, all sounds from the surroundings are missing, traffic and voices reach a new presence through their very absence. The atmosphere that results here paradoxically through its apparent unreality creates a new, concentrated and controlled reality, which directs the viewer’s gaze and perception towards a kind of para-world.

The focus lies on the existence of the absent, silence and emptiness. With the alteration of the perception of time and space, emptiness is subjected to revaluation, which becomes spatial experience over time, and relativises temporal experience. With the concept of ma, rooted in Japanese culture and thought for centuries, Sverdrup has found a term that comes closer to her sensibilities than the traditional Western concepts, as it defines space as non-static and time as non-linear. Ma understands spatial dimensions as part of the temporal dimension and vice versa. In Sverdrup’s work it seems like she wants to follow time to insert it into a given coordinate system of spatial perception as temporal experience.

One might assume that Sverdrup leaves nothing to chance, whether visual or acoustic, in her selective contemplation. However, chance is her source material, by using it and manipulating it with artistic means she subjects it to her control. The complex mental origination process in her work is not always  and not necessarily immediately visible, but it is evident, if not at first sight.

(Abstract of the essay Controlled Coincidences and New Realities, 2011)

English translation by Zoë Miller

Read entire essay         Deutsch            Français

Den stillastående rörelsen – Jessica Faiss och Ninia Sverdrups videomeditationer

Kristoffer Arvidsson: Den stillastående rörelsen – Jessica Faiss och Ninia Sverdrups videomeditationer (Paletten nr 2 2008)
Det faktum att film är rörlig innebär en kvalitativ skillnad gentemot fotografin. Rörelsen gör det motiverat att definiera filmmediet i termer av synlig tid snarare än likhet med en yttre verklighet. Liksom film är video rörlig bild även om produktionsvillkoren ser annorlunda ut. Sedan dess framträdande på 1960-taket har videokonsten definierat sig själv i opposition till spelfilmens berättarkonventioner, för att först på senare år närma sig filmens språk. Vid sidan om konceptuella och dokumentära strategier har videokonstnärer arbetat med bildspråket i en form av utvidgat måleri. Videon används då som ett instrument för att utforska det audio-visuella fältet. Denna typ av verk visas ofta i loop där narrationen tänjs till den yttersta punkt där den upphävs. En berättelse öppnas utan att avslutas. I videoinstallationen konstrueras bilden som en del av det rumsliga sammanhanget snarare än som ett fönster mot ett autonomt fiktivt universum. Därmed görs kroppen delaktig i upplevelsen.

Läs mer

Press

PRESS

Camilla Hammarström: ”Unga stipendiater uppåt väggarna” (Aftonbladet 2016-06-07)
Efter nästan ett års renovering öppnar Bonniers konsthall igen med en utställning av de som fått Maria Bonnier Dahlins stipendium för unga konstnärer genom åren. Det är hela 79 stipendiater som samsas om utrymmet i de renoverade salarna som fått ytterligare välbehövliga väggytor.
Läs mer

 

ARTiculAction (issue MAY 2014)

 

Michelle Mantsio: ”Falling into a hangover. Don´t show images fast” (www.Stamm.com Nov/Dec 2013)
So I ´m wondering….. I was in Greece recently talking to my brothers about the situation there, and they presented Sweden as a utopia. Social democracy. It worked. Did it work? Could it work over a sustained period of time? How might you get some? One month later I was in Klaipeda, Lithuania…
Read more

 

Lena Karlsson: ”Sverdrup och Segerberg på Aura” (Konsten.se 2012-02-05)
Tidens gång är i fokus för utställningen Ouroboros i Krognoshuset. Ordet har betydelsen av en orm eller drake som biter sig själv i svansen. Bilden som har använts som tankefigur av allt från forntida egyptier till alkemister är en symbol för universums återkommande natur……
Read more

 

Martin Schibli: ”Urban Scene XII: petrol station – Ninia Sverdrup” (pressrelease Kalmar Konstmuseum 2011)
Kamlar konstmuseum is proud to present a showing of the latest work by Ninia Sverdrup from her ongoing series, Urban Scene, on which she has been working for several years. Her most recent piece, Urban Scene XII: petrol station, is filmed with a fixed camera ……
Read more      Svenska

 

Christine Antaya: ”Meditation över fotografiet” (Helsingborgs Dagblad 2011-09-10)
Att låta en text eller tanke utgå från ett fotografi är ett beprövat grepp. Antingen kan bilden fungera som en madeleinkaka: fotografiet blir en port till en annan värld, befolkad av nostalgi och minnen. Fotot som objekt blir bara en katalysator och lämnas snabbt åt sidan. Eller så …..
Read more

 

Mikael Hagner: ”Övning i vardaglig väntan” (Barometern 2011-01-22)
Varför är det så tråkigt att vänta på bussen? Ögonen går till klockan – igen och igen. Varför låter vi dess visare styra våra liv? Ända sedan studieåren runt sekelskiftet har brgreppet tid upptagit konstnären Ninia Sverrups tankar. I ett av sina…
Read more

 

Björn Samuelsson: ”När ingenting händer” (Barometern 2011-02-12)
Tomas Arvidsson gillar inte Ninia Sverdrups bensinstationsvideo på Kalmar konstmuseum. En film som visar en bensinmack, där ingenting händer gör honom rasande. Så olika man kan uppleva saker och ting. För mig är upplevelsen precis tvärt om. Filmens bensinmack är manipulerad…
Read more 1
Read more 2 (continue)

 

Fredrik Svensk: ”Galleri 54” (Göteborgsposten 2007-05-19)
Ninia Sverdrup arbetar med Urban Scene – en serie videoloopar, varav tre stycken nu visas på Galleri 54:s Peepshow: nummer V:park (2005), VI: station (2005/6), VII: hall porter (2006). Samtliga är uppbyggda på samma sätt. Utgångspunkten är en fast kameravinkel…
Read more

 

Martin Hägg: ”Gåtfull vardag” (Helsinsingborgs Dagblad 2007-01-20)
Ninia Sverdrup visar videokost och teckningar på Galleri Pictura i Lund. I hennes filmer är videokameran placerad på en och samma punkt. Den registrerar vardagen så som just den vardagen ser ut med just dessa människor. Inte linjärt med en början…
Read more 1
Read more 2

 

Birgitta Rubin: ”Unga konstnärer belönas”. Intresset för rörelse förenar stipendiater (DN 2006-11-30)
Varje år belönar Maria Bonnier Dahlins stiftelse några lovande unga konstnärer; i år heter de Ninia Sverdrup och Lars Brunström. Stiftelsens grundare Jeanette Bonnier presenterade årets stipendiater i går: I år är det lite speciellt, eftersom vi firar tjugoårsjubileum …
Read more

 

Erica Treijs: ”Konstnärligt menageri prisas” (Svenska Dagbladet 2006-11-30)
Konstnärerna Lars Brunström och Ninia Sverdrup är årets Maria Bonnier Dahlin-stipendiater. De får vardera 75 000 kr.  -Pengarna går till att fylla luckor bland de ständigt rullande utgifterna, säger numera Berlinboend Ninia Sverdrup. Och samtidigt växer utställningen på …
Read more

 

Thomas Lissing: ”Tid i ständigt flöde” (Smålandsposten 2005-12-19)
Att bara slå sig ner någonstans och titta på folk är ett enkelt gratisnöje som tilltalar de flesta. Om det är på ett kafé eller i en park kanske inte har så stor betydelse, det hela är ändå en slags meditation. Men spelar det egentligen någon roll vad man ser? Gör det något om…
Read more